Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl dlastudenta.pl Praca dla studentów SII Work Service praca.owi.pl Indeed CAREERJET

O Bydgoskiej Szkole Wyższej

Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym umożliwiające uzyskanie zawodowego tytułu licencjata lub inżyniera.

Obecnie na Bydgoskiej Szkole Wyższej realizowane jest kształcenie na 10 kierunkach. Są to kierunki inżynierskie: Logistyka, Budownictwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także licencjackie: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka, Pedagogika.

Budynek BSW

Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelnia oferuje także możliwość nauki na studiach podyplomowych oraz podnoszenie kwalifikacji na różnego rodzaju kursach. Bydgoska Szkoła Wyższa zatrudnia uznanych nauczycieli akademickich z niekwestionowanym dorobkiem naukowym. W uczelni prowadzą zajęcia między innymi naukowcy zatrudnieni w sądach, prokuraturze, izbach skarbowych czy służbach mundurowych.

Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.

EU EFS EU Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.