Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl dlastudenta.pl Praca dla studentów SII Work Service praca.owi.pl Indeed CAREERJET

Gdzie szukać pracy?

Szukanie pracy to trudne zadanie. Trzeba więc wykorzystać wiele różnych sposobów, aby było ono skuteczne.

Bezpośrednie kontakty z pracodawcami

Pracodawcy bardzo często szukają pracowników poprzez osobiste kontakty i referencje. Tak więc aby dotrzeć w taki sposób do pracodawcy należy stworzyć własną sieć przez którą możemy poinformować, iż szukamy określonej pracy. Budowanie takiej sieci należy przeprowadzić w oparciu o przygotowaną strategię. Warto wziąć pod uwagę różne znajomości, pomóc nam mogą w tym m.in. portale społecznościowe. Następnie robimy listę firm do których chcemy dotrzeć. Poszukajmy poprzez naszą sieć czy nie znamy ludzi pracujących w wybranych firmach. W ten sposób mamy szansę poznać nazwiska osób do których możemy udać się na rozmowę z swoją ofertą pracy. Omawiając ten sposób poszukiwania pracy warto podkreślić znaczenie konferencji i semina­riów. Możemy na takich spotkaniach poznać i bezpośrednio porozmawiać z oso­bami, do których gabinetu raczej nie mamy szans się dostać przychodząc do firmy i prosząc o rozmowę.

Nie należy podczas pierwszej rozmowy pytać wprost o pracę, ale mamy szansę zaprezentowania swojej wiedzy w określonej dziedzinie. Będzie to dobry krok aby następnie zadzwonić do tej osoby przypomnieć i o rozmowie i umówić się na spotkanie. Pamiętajmy, że naszym celem jest rozmowa z osobą, która może nam pracę zaoferować – prezesem, dyrektorem lub osobą decyzyjną w firmie.
Jeżeli uda nam się umówić na rozmowę, trzeba się do niej dobrze przygotować.
Sposób ten wymaga dużej aktywności, ale pokazuje nas jako osobę przedsiębiorczą, która zna swoją wartość na rynku pracy.

Internet

Istnieje wiele portali pracy, które zawierają oferty pracy stałej, tymczasowej, w kraju, i zagranicą. Można ogłoszenia przeglądać zaznaczając interesujące nas opcje w wyszukiwarkach ofert prac na tych stronach. Oczywiście poza portalami pracy warto odwiedzić strony internetowe pracodawców, często można zaleźć zakładkę pt. Praca lub Kariera, gdzie znajdziemy aktualne oferty pracy. Na stronie Przydatne linki można znaleźć strony WWW pomocne w poszukiwaniu pracy w Internecie.

Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na datę ważności ogłoszenia. Jeżeli nie jest podana to szukajmy ogłoszeń, które zostały zmieszczone najdalej miesiąc temu, najlepiej z ostatniego tygodnia.

Agencje pracy tymczasowej

Agencje pracy szukają pracowników na zlecenie pracodawców, najczęściej na określony czas np. praca sezonowa lub zastępstwo za pracownika. Nie należy zniechęcać się że jest to praca tymczasowa, jeżeli będziesz dobrym praco­wnikiem może pracodawca zaoferuje Ci stały etat.

Należy zwrócić uwagę przy agencjach pracy na następującą rzecz agencje zatrudnienia nie mogą domagać się żadnych opłat za znalezienie pracy.

Profesjonalna agencja zatrudnienia posiada certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, można ją znaleźć w rejestrze na stronie www.kraz.praca.gov.pl

Targi pracy

Zaletą targów pracy, jest niewątpliwie to iż można na nich spotkać się z przedstawicielami różnych firm i dowiedzieć czegoś więcej o samej o naszym przyszłym pracodawcy. Takie spotkanie pozwala nam na zdobycie informacji o oferowanych stanowiskach, stawianych wymaganiach, procesie rekrutacji, pozwala również na nawiązanie przydatnych kontaktów.

Często odbywają się również wirtualne targi pracy np. targipracy.gazeta.pl, www.targi.pracuj.pl

Oferty pracy w prasie i mediach

Gazety poza ogłoszeniami dot. pracy które można znaleźć w każdym wydaniu mają również specjalne dodatki lub strony poświęcone pracy i karierze. Gazeta wyborcza dodatek Praca, który ukazuje się w poniedziałki. Express bydgoski strony Praca i kariera, które ukazują się we wtorek. Gazeta pomorska strony Kariera, która ukazują się we wtorek.

Ogłoszenia pracodawców możemy również szukać w Anonsach.

Akademickie Biuro Karier

Ogłoszenia pracodawców Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej publikuje na stronie abk.bsw.edu.pl

Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.

EU EFS EU Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.