Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl dlastudenta.pl Praca dla studentów SII Work Service praca.owi.pl Indeed CAREERJET

Kontakt

Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej
ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.30

Pracownicy

Jolanta Cioczek – doradca zawodowy, coach, trener
tel.: 52 584 00 29
e-mail: biuro.karier@bsw.edu.pl

Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.

EU EFS EU Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.