Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl dlastudenta.pl Praca dla studentów SII Work Service praca.owi.pl Indeed CAREERJET

Praktyki… czy warto?

Dziś już wielu studentów zna odpowiedź na to pytanie. Ważna oczywiście jest znajomość języków obcych, wykształcenie jednak pracodawcy oczekują czegoś więcej. Sama wiedza, choć bardzo ważna, nie wystarcza.

Spójrzmy na dokumenty aplikacyjne absolwenta uczelni wyższej. Wiadomo, iż każde cv składa się z informacji o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach, znajomości języków obcych i zainteresowaniach. Cóż, pominąć część informującą o doświadczeniu zawodowym? Przecież studio­wałem, to wystarczająco ciężka praca. Można mieć i takie podejście, jednak aby ułatwić sobie start na rynku pracy zainteresujmy się praktykami.

Na czym polega różnica między stażem a praktyką, choć te pojęcia często są stosowane zamiennie. Generalnie staże dotyczą głównie absolwentów, są przy­gotowaniem do pracy. Praktyki odbywa się w trakcie edukacji.
Praktyki można podzielić na:

  • obligatoryjne, czyli obowiązkowe organizowane przez uczelnię, związane z kierunkiem studiów;
  • nieobligatoryjne, czyli dobrowolne – sam student musi znaleźć miejsce praktyki. Dziś często wystarczy przeglądać portale dla studentów, portale z ogłoszeniami o pracy gdzie firmy, instytucje zamieszczają ogłoszenia dotyczące praktyk i staży,

Istotne kwestie związane z praktykami:

  • zarobki – większość praktyk jest bezpłatna, jednak pozwala na zdobycie doświadczenia,
  • ubezpieczenie – w przypadku praktyk nieobligatoryjnych student musi sam zainteresować się uregulowaniem tej kwestii,
  • referencje – bardzo ważny dokument potwierdzający odbycie praktyki. Warto pomyśleć o referencjach kilka dni przed zakończeniem praktyki czy stażu, aby dokument został dobrze napisany.

Skoro praktyki są bezpłatne, to jakie dają korzyści?

  • rekrutacja – dziś już firmy organizujące praktyki poszukują i wyłaniają kandydatów w procesie rekrutacji takim samym jak dla pracowników,
  • praca – wykonywanie określonych zadań, obserwacja działań firmy, instytucji, weryfikacja wiedzy teoretycznej,
  • praca w zespole – umożliwia studentom współpracy z innymi pracownikami, tworzenie drużyny i wspólna realizacja wyznaczonych zadań,
  • pracodawca – możliwość poznania oczekiwań pracodawców,
  • cv – doskonała możliwość wzbogacenia cv, kiedy będziemy po ukończeniu studiów szukać pracy przyszły pracodawca zobaczy aktywną osobę, która w trakcie nauki myślała o swojej przymości na rynku pracy.

Tak więc, odpowiedź na pytanie: Praktyki… czy warto? Jest jedna – tak, warto.

Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.

EU EFS EU Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.