Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl Praca dla studentów praca.owi.pl Jobbuilder.pl pl.JobBaloon.com Indeed Profeo Socjum Work Service Camp Leaders dlastudenta.pl EMTA SII CAREERJET OKT

Zadania Akademickiego Biura Karier

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej jako naczelny cel swojej działalności przyjęło pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. Poznanie rynku pracy, jego potrzeb i wymagań daje możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Biuro Karier stanowi jednostkę, dającą zainteresowanej grupie odbiorców możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, pozyskiwania atrakcyjnych ofert pracy, jak również tworzeniem ofert aplikacyjnych w tym CV oraz listu motywacyjnego. Korzystanie z usług Akademickiego Biura Karier BSW jest nieodpłatne.

Obecna sytuacja na rynku pracy zmusza studentów do szukania doświadczeń zawodowych już w okresie nauki. Dzięki ABK można je łatwiej zdobyć. My stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Podjęcie pracy w czasie studiów skutkuje nie tylko poszerzeniem kwalifikacji, ale również pozwala na znalezienie przyszłego miejsca pracy, po zakończeniu edukacji na studiach wyższych.

Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.

EU EFS EU Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.