Logo – Bydgoska Szkoła Wyższa
Współpracujemy z:
Pracuj.pl dlastudenta.pl Praca dla studentów SII Work Service praca.owi.pl Indeed CAREERJET

Zasady korzystania z oferty Biura Karier

Doradztwo i coaching w biurze karier są:

  • poufne
  • bezpłatne
  • dostępne dla studentów i absolwentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  • prowadzone w formie stacjonarnej i on-line po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • świadczone po wcześniejszej rejestracji (biuro.karier@bsw.edu.pl)
Dla studentów
Dla pracodawców

Oferty pracy, stażów i prak­tyk prosimy przesyłać na adres podany na stronie Kontakt
Preferowany format: PDF

Inkubatory       Przedsiębiorczości

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.

EU EFS EU Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.