image
Kompetencje i umiejętności XXI wieku – studentów i kadry dydaktycznej Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Realizujemy projekt ”Kompetencje i umiejętności XXI wieku - studentów i kadry dydaktycznej Bydgoskiej Szkoły Wyższej”. Jego celem jest m.in.: dostosowanie procesów dydaktycznych i oferty edukacyjnej uczelni do szybkich zmian na rynku pracy. Chcemy zwiększyć konkurencyjność studentów BSW i wyposażyć ich w nowe, potrzebne umiejętności, cenione i poszukiwane przez pracodawców. Dlatego też działania projektowe skierowane są wszystkich: studentów, kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej Uczelni.

Działania kierowane do studentów realizowane są jako:

bilans kompetencji
specjalistyczne szkolenia
płatne staże u pracodawców

Oferta szkoleń dla studentów obejmuje wysokospecjalistyczne zagadnienia, m.in.: projektowania 3D, zastosowania metodologii TRIZ do rozwiązywania problemów inżynierskich, optymalizacji pracy w zespole, czy kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania jakością ISO 9001: 2015. Celem kursu języka angielskiego jest zaś kształcenie umiejętności płynnego komunikowania się w środowisku anglojęzycznym danej branży. Kompetencje komunikacyjne studenci mogą rozwijać w ramach szkolenia nt.: budowania pozytywnych relacji w środowisku pracy.

image
image

Dla części uczestników projektu zostaną zorganizowane płatne staże, w trakcie których wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej.

W efekcie uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje i podniosą swoje kompetencje: zawodowe, językowe, przedsiębiorczości, umiejętność pracy w grupie, kompetencje informatycznych w tym umiejętność wyszukiwania informacji, oraz kompetencje analityczne przydatne przy rozwiązywaniu problemów.

Z oferty szkoleń w ramach projektu mogą skorzystać studenci czterech ostatnich semestrów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe; administracja; kosmetologia; dietetyka; zdrowie publiczne; marketing cyfrowy; logistyka; budownictwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wsparcie kierowane do kadry dydaktycznej to szkolenia, dzięki którym wykładowcy będą mieli okazję poznać zasady grywalizacji oraz planowania zajęć w formie projektów. Poszerzą też wiedzę na temat form kształcenia na odległość. Kadra zarządcza będzie natomiast uczestniczyć m.in. w szkoleniach z: Lean Management, zarządzania współpracą międzynarodową, pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność uczelni.

Realizacja projektu potrwa 36 miesięcy. W tym czasie 636 uczestników skorzysta ze szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje. Płatne staże odbędzie natomiast  111 studentów.  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to: 1 562 398,38 zł.

image